ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Totstandkoming van het contract: De reservering is van kracht na verificatie door de eigenaar van de beschikbaarheid van de tipi op de gekozen dag. De reservering is definitief nadat de huurder de eigenaar een aanbetaling van 30% van het totale huurbedrag heeft gestuurd (binnen 72 uur).

 

Artikel 2 – Annulering door de huurder : Elke annulering moet 72 uur op voorhand per aangetekend schrijven aan de eigenaar worden gemeld, de betaalde bedragen blijven bij de eigenaar.

 

Artikel 3 – Annulering door de eigenaar : In geval van annulering door de eigenaar, zal deze de huurder alle betaalde bedragen terugbetalen (bijvoorbeeld: zwaar slecht weer dat de veiligheid van de huurders in gevaar brengt).

 

Artikel 4 – Aankomst/Vertrek: de huur van de tipi is van 16.00 uur tot 19.30 uur. Vertrek moet voor 11.00 uur zijn. De eigenaar zal er zijn om u te verwelkomen; laat ons de exacte tijd weten uiterlijk de dag voor uw aankomst.

 

Artikel 5 – Betaling : de reservering wordt van kracht wanneer de huurder de eigenaar een aanbetaling van 30% van het totale huurbedrag heeft gestuurd (binnen 72 uur). Het saldo dient 48 uur voor aankomst per bankoverschrijving of bij aankomst contant te worden betaald. Mogelijkheid om met vakantiecheques te betalen (neem hiervoor contact met ons op).

 

Artikel 6 – Inventaris en inventaris : de inventaris en de inventaris worden aan het begin en aan het einde van het verblijf door de eigenaar en de huurder uitgevoerd. De uitrustingsinventaris is beschikbaar in de tipi. Deze inventaris is de enige referentie in geval van geschillen over de inventaris. De staat van netheid en berging bij aankomst van de huurder dient in de inventaris te worden genoteerd.

 

Artikel 7 – Borg of borg : Bij aankomst van de huurder wordt een borg van € 300 gevraagd door de eigenaar. Deze wordt betaald ten laatste bij het betreden van het gebouw. Deze borg wordt, na tegenstrijdige vaststelling van de uitgangsinventaris, gerestitueerd onder aftrek van de kosten van herstel van de woning indien er schade is geconstateerd. Indien het bedrag van de borg niet voldoende is, stemt de huurder ermee in om het bedrag na de uitgangsinventarisatie aan te vullen.

 

Artikel 8 – Duur van het verblijf : de huurder die dit contract (“algemene huurvoorwaarden”) voor bepaalde tijd heeft ondertekend, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in de lokalen te blijven.

 

Artikel 9 – Gebruik van de lokalen : de huurder zal in alle rust en met respect voor het milieu van de huur genieten en er een goed gebruik van maken, in overeenstemming met de bestemming van de lokalen: ongebruikelijk vakantieverblijf. De huurder stemt ermee in om de tipi en het land zo schoon en netjes terug te geven als hij het bij zijn aankomst aantrof. De tipi is uitsluitend rookvrij, het niet naleven van deze instructie leidt tot verlies van de aanbetaling.

 

Artikel 10 – Capaciteit: Dit contract is opgesteld voor een maximale capaciteit van 4 personen. Als het aantal huurders de capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra mensen weigeren. Elke wijziging of beëindiging van het contract zal worden overwogen op initiatief van de klant.

 

Artikel 11 – Dieren : Dit contract bepaalt dat de huurder niet in het gezelschap mag zijn van een huisdier. Bij niet-naleving van deze clausule door de huurder, kan de eigenaar het verblijf weigeren. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.

 

Artikel 12 – Veiligheidsvoorschriften : De huurder dient kennis te nemen van de bij aankomst in de tipi geplaatste in acht te nemen instructies en deze eventueel toe te passen.